5737*

הדירות בבניין

A haifa

קומה 1

דירה: 1

מחיר: ₪1,172,409

דירה: 2

מחיר: ₪898,845

דירה: 3

מחיר: ₪1,170,887

קומה 2

דירה: 4

מחיר: ₪1,185,639

דירה: 5

מחיר: ₪908,427

דירה: 6

מחיר: ₪1,421,622

דירה: 7

מחיר: ₪1,421,418

דירה: 8

מחיר: ₪1,412,418

קומה 3

דירה: 9

מחיר: ₪1,195,940

דירה: 10

מחיר: ₪895,335

דירה: 11

מחיר: ₪1,196,940

דירה: 12

מחיר: ₪1,421,622

דירה: 13

מחיר: ₪1,412,418

קומה 4

דירה: 14

מחיר: ₪1,210,358

דירה: 15

מחיר: ₪908,422

דירה: 16

מחיר: ₪1,209,192

דירה: 17

מחיר: ₪1,454,416

דירה: 18

מחיר: ₪1,453,591

קומה 5

דירה: 19

מחיר: ₪1,210,881

דירה: 20

מחיר: ₪925,598

דירה: 21

מחיר: ₪1,209,192

דירה: 22

מחיר: ₪1,457,875

דירה: 23

מחיר: ₪1,445,587

קומה 6

דירה: 24

מחיר: ₪1,211,525

דירה: 25

מחיר: ₪933,402

דירה: 26

מחיר: ₪1,214,139

דירה: 27

מחיר: ₪1,451,077

דירה: 28

מחיר: ₪1,440,961

קומה 7

דירה: 29

מחיר: ₪1,222,990

דירה: 30

מחיר: ₪936,561

דירה: 31

מחיר: ₪1,233,802

דירה: 32

מחיר: ₪1,466,888

דירה: 33

מחיר: ₪1,465,730

קומה 8

דירה: 34

מחיר: ₪1,231,570

דירה: 35

מחיר: ₪943,290

דירה: 36

מחיר: ₪1,232,063

דירה: 37

מחיר: ₪1,479,565

דירה: 38

מחיר: ₪1,472,201

קומה 9

דירה: 39

מחיר: ₪1,249,031

דירה: 40

מחיר: ₪959,995

דירה: 41

מחיר: ₪1,248,782

דירה: 42

מחיר: ₪1,495,439

דירה: 43

מחיר: ₪1,491,192

קומה 10

דירה: 44

מחיר: ₪1,260,153

דירה: 45

מחיר: ₪964,839

דירה: 46

מחיר: ₪1,258,605

דירה: 47

מחיר: ₪1,506,820

דירה: 48

מחיר: ₪1,499,854

קומה 11

דירה: 50

מחיר: ₪976,524

דירה: 51

מחיר: ₪1,267,751

דירה: 52

מחיר: ₪1,534,528

דירה: 53

מחיר: ₪1,514,234

קומה 12

דירה: 55

מחיר: ₪928,669

דירה: 56

מחיר: ₪1,288,651

דירה: 57

מחיר: ₪350

קומה 13

דירה: 60

מחיר: ₪995,254

דירה: 61

מחיר: ₪1,297,838

דירה: 62

מחיר: ₪1,533,729

קומה 14

דירה: 65

מחיר: ₪1,003,165

דירה: 66

מחיר: ₪1,309,299

דירה: 67

מחיר: ₪1,568,727

קומה 15

דירה: 70

מחיר: ₪1,009,998

דירה: 71

מחיר: ₪1,324,771

דירה: 72

מחיר: ₪1,587,769

קומה 16

דירה: 75

מחיר: ₪1,028,999

דירה: 76

מחיר: ₪1,333,695

דירה: 77

מחיר: ₪1,597,335

קומה 17

דירה: 80

מחיר: ₪1,008,393

דירה: 81

מחיר: ₪1,348,275

דירה: 82

מחיר: ₪1,609,669

קומה 18

דירה: 85

מחיר: ₪1,048,203

דירה: 87

מחיר: ₪1,620,116

קומה 19

דירה: 90

מחיר: ₪1,050,835

דירה: 92

מחיר: ₪1,636,263

קומה 20

דירה: 97

מחיר: ₪1,664,958

קומה 21

דירה: 102

מחיר: ₪1,664,483

קומה 22

דירה: 107

מחיר: ₪1,684,976

יצירת קשר