5737*

הדירות בבניין

B2 haifa

קומה 1

דירה: 3

מחיר: ₪1,189,341

דירה: 4

מחיר: ₪1,233,015

דירה: 5

מחיר: ₪961,911

קומה 2

דירה: 6

מחיר: ₪1,184,836

דירה: 7

מחיר: ₪1,228,027

דירה: 8

מחיר: ₪946,022

קומה 3

דירה: 9

מחיר: ₪1,184,112

דירה: 11

מחיר: ₪964,485

קומה 4

דירה: 14

מחיר: ₪964,485

קומה 5

דירה: 17

מחיר: ₪962,715

קומה 6

דירה: 20

מחיר: ₪943,850

יצירת קשר