5737*

הדירות בבניין

B4 haifa

קומה 1

דירה: 3

מחיר: ₪1,189,341

דירה: 4

מחיר: ₪1,233,015

דירה: 5

מחיר: ₪965,853

קומה 2

דירה: 6

מחיר: ₪1,184,112

דירה: 7

מחיר: ₪1,230,843

דירה: 8

מחיר: ₪940,109

קומה 3

דירה: 9

מחיר: ₪1,183,709

דירה: 11

מחיר: ₪943,247

קומה 4

דירה: 14

מחיר: ₪963,842

קומה 5

דירה: 17

מחיר: ₪962,715

קומה 6

דירה: 20

מחיר: ₪943,850

יצירת קשר