5737*

הדירות בבניין

C haifa

קומה 1

דירה: 3

מחיר: ₪1,190,608

דירה: 4

מחיר: ₪1,238,324

קומה 2

דירה: 5

מחיר: ₪1,192,257

דירה: 6

מחיר: ₪1,244,479

קומה 3

דירה: 7

מחיר: ₪1,187,390

דירה: 8

מחיר: ₪1,241,784

קומה 4

דירה: 9

מחיר: ₪1,191,855

יצירת קשר