fbpx

5737*

מספר הגרלה:

1874

חדרים:

6 חדרים

5 חדרים

3 חדרים

תיאור הפרויקט

הגרלה 1874 הרובע הבינלואמי לוד–דוראל ש.

בפרויקט יבנו 8 בנייני מגורים

יוקמו 200 יח' דיור מתוכן 100 יח' דיור מחיר מופחת.

סביבת הפרויקט

ממערב לעיר לוד, על קרקעות אשר הועברו ממושב ניר צבי, והיא הרובע הבינלאומי. שכונת הרובע הבינלאומי מוקמת על שטח של כ-1,600 דונם וכוללת תמהיל מגורים מגוון הכולל כ-11,350 יחידות דיור חדשות, וכן מבני ציבור לאוכלוסיית האזור, לצד מבנים העונים על צרכים משלימים של העיר, כיכרות עירוניות ובהן שטחי מסחר תעסוקה ומגורים, שטחים פתוחים והרחבת תחנת הרכבת הקיימת. במרכז השכונה ובחיבור עם שכונת גני  אביב פארק אקליפטוסים גדול, כיכרות, מבני ציבור בהתאם לצורכי העיר ושבילים עבור הולכי רגל ואופניים. בקרבה לתחנת רכבת גני אביב .

מלאי הדירות

מגרש 207

בניין C1

בניין C1

בניין D

בניין E